Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Tanssiklubi Star Ry
c/o Maaria Vesterinen
Lansanportti 1 C 12
02630 ESPOO

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Jäsenrekisteriin tallennetaan seuran jäseniksi liittyneiden henkilöiden tiedot. Tietoja käytetään kurssi -ilmoittautumisten sekä laskutuksen käsittelyyn sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Tietoja käytetään myös seuran tilastollisena lähdeaineistona palvelun ja toiminnan kehittämisessä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin talletetaan jäsenhakemuslomakkeessa sekä ilmoittautumislomakkeessa annetut tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenhakemuskaavake, ilmoittautumiskaavake sekä jäsentietojen muutoslomake.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan seyran toimihenkilöille ja valmentajille kurssiosallistumisten kirjaamista ja seurantaa varten. Seuran hallitus voi käyttää kaikkea rekisterin aineistoa vapaasti seuran toiminnan seurantaan, arvoimiseen ja kehittämiseen.

Jäsentietoja luovutetaan seuran toiminnan ulkopuolelle Suomen Tanttiurheiluliitolle (STUL) liiton sääntöjen mukaisesti.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkastaa häntä koskevat tiedot suoraan seuran kotisivulta jäsensivut-valinnasta (https://m.tanssiklubistar.fi/) samalta sivulta voi lähettää myös tietojen korjauspyynnön.